Beşparmak Dağları, adını Girne Sıradağları üzerinde bulunan beş parmak şeklindeki bir tepeden alıyor. Beşparmak adı, sadece Kıbrıs’a has bir ad olmayıp, Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu’da da kullanılıyor. Kireç taşından oluşan Beşparmak Dağları, şekil itibariyle beş parmağa benzeyen farklı görüntüsünden dolayı, görenleri hem düşündürüyor hem de  etkiliyor.

“ Bir zamanlar Kıbrıs’ta, güzeller güzeli bir kral kızı varmış. Kral, evlenme çağına gelen kızını, bir yarışma ile evlendirmek ister. Kızının talipleri arasında, her kim ki, Karpaz’da bulunan kutsal suyu bulup, bir testi içerisinde getirirse, kızını onunla evlendireceğini duyurur. Kıza talip olan gençler yola düşer. Günler sonra, kutsal suyu bulup getirmeyi başaran ilk kişi, oldukça yoksul ama iyi niyetli bir delikanlı olur. Kral kızını, onca soylu ve varlıklı talibi arasından fakir gence vermek istemez. ‘’ Kralım istemiş olduğunuz suyu getirdim.’’ Diyen gencin, elinden su testisini alan kral, suyu gencin üzerine dökerek ona beddua eder. Suyun döküldüğü yerde bir bataklık oluşmaya başlar, genç adam yavaşça suya gömülmeye başlar. Kurtulmak için çırpınır, elini yukarıya kaldırır. Ancak gücü yetmez, nihayetinde eli taşlaşır. Haksızlığa uğrayan iyi kalpli gencin eli Beşparmak dağlarıdır.
BEŞPARMAK DAĞLARI EFSANESİ imageBEŞPARMAK DAĞLARI EFSANESİ image