Yasemini ezerim
Dülbendinan süzerim
Merag edme güzelim
Lefgoşada gezerim
 
Kemanemin teningden
Kimse bilmez halimden
Havada bulut olsang
Gurtulamang elimden
 
Bahcalarda inginar
İnginarın dengi var
Benim simdi sevdigmin
Yanaginda beni var
 
Dengizde gara balıg
Oggalıgdır oggalıg
İsderim gonuşalım
Aramız galabalıg
 
Hanay yapdım daş isder
İcine yoldaş isder
Sening gibi güzele
Benim gibi eş isder
 
Mapısane uşagı
Yandan baglar guşağı
Şaka maka galdırmaz
Çeker sokar bıçağı
 
Velesbide binersing
Beyaz çorab geyersin
Dovru soyle sevdigim
Hangimizi seversing
 
Gave işdim telveli
Akıldan etting beni
Öyle bir yar sevdim ki
Hem oynag hem işveli
 
Padem godum yemeye
Sabah cıkdım gezmeye
Efgarım gezmeg deyil
Sevdigimi görmeye
 
Hanay isder köşg isder
Penceresi cam isder
Gidi deyyusun gızı
Gıravadlı yar isder
 
Elmayı atan bilir
Şefdaliyi satan bilir
Bekarlığın halinden
Yalnız yatan bilir
 
Potinner gaverengi
Yar bulamadı dengi
Benim bir yarim vardır
Adı Osman Efendi
 
Babudsanin dalları
İsgelenin yolları
Duydum yarim geliyor
Gümüşledim yolları
 
Ay gidiyor batmaya
Selam söyle Fadmaya
Gargolayı onngarsıng
Geliyorum yadmaya
 
Bir sen söyle bir da ben
şekerisan bal da ben
Has bahcanın gülünden
Bir sen tütün bir da ben.
 
Bana deller yüzigar
Herkeş dengini arar
Gurdalama derdimi
Söyleyeceg çog şey var.
 
Ay dovar eleg gibi
Savrılır keleg gibi
Madem mani bilmezsin
Ne ören köpeg gibi.
 
Bağ olur bosdan olur
Güzeller yaman olur
Ben derdimi annadsam
Bir uzun desdan olur.
 
Kemanemin telinden
Kimse bilmez halimden
Havada bulut olsan
Gurtulaman elimden.
 
Kemaneci işlenir
Tabağı gümüşlenir
Çulsuza değer verme
Gün geşdikca güşlenir.
 
Garamfil demedinan
Söyleyin nebedinan
Beni yardan ayıran
Dilensin sepedinan.
 
Testisi omuzunda
Gözüm kövlü gızında
Düğünümüz olacag
Ayın on dokuzunda.
 
Endim dere beglerim
Vay benim emeglerim
Yalınız yata yata
Çürüdü kemiklerim.
 
Deniz dalgasız olmaz
Kapu halkasız olmaz
Ben müfdüye danışdım
Gızlar gocasız olmaz.