Kıbrıs;
M.S.395-1191 yılları arasında Bizanslılara,
1191 – 1489 yılları arasında Luzinyanlılara,
1489-1570 yılları arasında Venediklilere,
1570-1878 yılları arasında Osmanlılara ev sahipliği yapar.Daha sonra Osmanlılar Kıbrıs'ı 1878'de İngilizlere kiralar ve 1960'a kadar İngiliz sömürgesi devam eder.Fakat yerli halk (Rumlar ve Türkler) bu yönetim biçimine 1960'ta karşı çıkıp beraber ''Kıbrıs Cumhuriyeti'' adında bir devlet kurarlar.Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sadece 3 yıl sonra, Rumlar Türk toplumuna saldırmaya başladılar. 1963-1974 yılları arasındaki bu karanlık dönem Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sonunu getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti,Türklere karşı yapılan imhayı önlemek için, 20 Temmuz 1974 tarihinde müdahalede bulunmak zorunda kaldı ve Kıbrıs Türk'ünü özgürlüğüne kavuşturdu.Bu harekattan sonra Türkler kuzeyde, Rumlar ise Güneyde yaşamaya başladılar.13 Şubat 1975'te ''Kıbrıs Türk Federe Devleti'' kuruldu.
Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığına da Rauf Raif Denktaş getirilmiştir. Türk Federe Devleti Meclisi karar alarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni” 15 Kasım 1983 tarihinde ilan etmiştir.
KISACA TARİH imageKISACA TARİH image