Othello Sarayı’nın sağ kapısının yanındaki iki aslanla ilgili anlatılan efsaneler vardır. Bunlardan biri; Aslanın kendi yavrusunu yemeğe kalktığı ve bunun üzerine de taşa çevrildiğidir. Bir diğer efsaneye göreyse aslan her yıl bilinmeyen bir gün ve saatte ağzını açmakta ve bu anı yakalayıp elini içeriye sokabilen olursa hazine bulmaktadır.


OTHELLO KALESİ'NİN BEKÇİSİ EFSANESİ image